رمز کودکی های موفق کیارستمی در چه بود؟آیا سینمای کیارستمی، سینمایی برآمده از کنجکاوی های کودکانه بود؟

[ad_1]

رمز کودکی های موفق کیارستمی در چه بود آیا سینمای کیارستمی, سینمایی برآمده از کنجکاوی های کودکانه بود

عباس کیارستمی بی تردید گشاینده این پنجره های تازه به دنیای پر از شگفتی کودکانه است کسی که بیم ها و امیدهای کودکان را می شناخت و با آنها جهان تازه خود را برای نمایش بر پرده سینما می ساخت او تا پایان زندگی مدام در حال گشودن همین پنجره های تازه بود پنجره هایی برای راه یافتن به دنیای ناشناخته دیگران دنیایی که همیشه ریشه ای در معصومیت کودکانه داشت و هرگز با بزرگسالی هم رنگ نباخت


هفته پیش در همین صفحه مقاله ای به همین قلم منتشر شد با عنوان «فراموش خانه کودکان». در آن مقاله شرحی از وضعیت کودکانی داده شد که پس از ایفای نقش در یک فیلم به یک باره وارد دنیای «فراواقعی» ستارگانی می شوند که چندان با «دنیای واقعی» کودکانه شان تناسبی ندارد؛ «دنیایی فراواقعی» که دوران کودکی شان را به هم می ریزد و با سرنوشت آنها بازی می کند. آنها در مسیر آینده شان میل به بازگشت به دوران کودکی شان بیشتر می شود تا آنجا که در میان سالی، خود را کودکی می بینند که همه سال های رشد و بلوغش را قربانی دوران کوتاه لذت بخش و زودگذری کرده که فقط یک بار برایش رخ داده است؛ همان دوران رؤیایی «بازی در سینما»!


در میان همه فیلم سازان ایرانی به جرئت می توان گفت فقط یک فیلم ساز این «معصومیت شکننده و آسیب پذیر» کودکانه را خوب درک کرده بود؛ هم او که با نخستین فیلم کوتاه تأثیرگذارش پا به دنیای کودکی گذاشت و تا پایان به این دنیا وفادار ماند. در «نان و کوچه» ترس معصومانه کودکانه را تصویر کرد. در «مسافر» تلاش برای تحقق یک آرزوی نه چندان بزرگ کودکانه را روایت کرد. در «هم سرایان» پیوند و همدلی برای حل یک مشکل کودکانه را مطرح کرد. در «مشق شب» سنگینی تحمل ناپذیر بار تکلیف بر شانه نحیف کودکان را تشریح کرد. در «قضیه، شکل اول، شکل دوم» مواجهه با مسئله در دنیای کودکانه را مدنظر قرار داد. در «خانه دوست کجاست» اصرار بر فهم «دنیای رازآلود» و «غیرقابل درک» کودکان را برای بزرگان تمثیل کرد. او در همه آن سال ها کودکانه های سینمایی اش را با کشف زوایای پنهان کودکان تکمیل کرد. او بیش از هر فیلم ساز صاحب سبکی درباره کودکان فیلم ساخت. او نزدیک به سه دهه از پنج دهه عمر فیلم سازی اش را در دنیای کودکان گذراند. او بارهاوبارها «مسائل کودکان» را واشکافت و هربار بیشتر از پیش ما را به آنها نزدیک کرد. توجه او به دنیای کودکان شاید ازاین رو بود که حساسیت ها و مخاطرات آن دنیا را می شناخت. سینمای او برای سرگرمی نبود. بیشتر برای طرح مسئله بود. او در هر یک از آثارش به طرح یک یا چند مسئله می پرداخت و توجه آدم بزرگ ها را به آنها جلب می کرد. او حتی قصد راهنمایی یا نصیحت نداشت، همین قدر که می توانست در فیلم هایش «طرح مسئله» کند برایش کافی بود. چون می دانست طرح مسئله به حل آن مدد می رساند و جامعه را نسبت به آن مسائل حساس می کند. در صحنه ای نمادین در فیلم «خانه دوست کجاست؟» پسربچه متعهد داستان در تلاش برای رساندن دفتر مشق هم کلاسی اش ناچار باید از مقابل قهوه خانه روستا که پدربزرگش بیرون آن نشسته عبور کند. پدربزرگ پسربچه را می بیند که شتابان قصد عبور دارد. صدایش می زند و به او می گوید: به تو دستور می دهم به خانه برگردی و سیگارم را برایم بیاوری. پسربچه پس از اندکی مقاومت ناچار می شود تظاهر به تمکین کند! بعد پدربزرگ رو به پیرمرد بغل دستی می گوید: (قریب به مضمون) «من سیگار در جیب بغلم داشتم، می خواستم او را امتحان کنم»، اما پسربچه به تعهد کودکانه اش بیشتر پایبند است. او با هر جان سختی ای خود را به «دهِ پشته» می رساند تا امانت دوست هم کلاسی اش را به دستش برساند! «اُدیسه ای کودکانه» که از درک همه آدم بزرگ های فیلم خارج است. گاه این عدم درک به مقاومتی آزاردهنده در برابر عزم و تلاش کودکانه ای بدل می شود که از دنیای به ظاهر مهم همه آدم بزرگ ها مهم تر است! چون در آن عالمِ کودکی گاه نکاتی مهم اند که در عالم بزرگسالی چندان مهم نیستند، ازاین رو درک به موقع آن نکات ما را به عالم کودکان نزدیک می کند و پنجره های تازه تری را برای ما باز می کند. «عباس کیارستمی» بی تردید گشاینده این پنجره های تازه به دنیای پر از شگفتی کودکانه است؛ کسی که بیم ها و امیدهای کودکان را می شناخت و با آنها جهان تازه خود را برای نمایش بر پرده سینما می ساخت. او تا پایان زندگی مدام در حال گشودن همین پنجره های تازه بود؛ پنجره هایی برای راه یافتن به دنیای ناشناخته دیگران؛ دنیایی که همیشه ریشه ای در معصومیت کودکانه داشت و هرگز با بزرگسالی هم رنگ نباخت.آیا سینمای کیارستمی، سینمایی برآمده از کنجکاوی های کودکانه بود؟
مهرداد حجتی

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *