دوقلوهای افسانه ای حقیقت دارند؟!

[ad_1]

دوقلوهای افسانه ای حقیقت دارند

به نظر شما چرا بعضی دوقلوها هم از نظر شکل ظاهری و هم از لحاظ رفتاری شبیه هم هستند و برخی دیگر انگار نه انگار دوقلو هستند


همیشه شباهت های دوقلوها برای همه جذاب بوده و هنوز هست. همه ما وقتی یک جفت دوقلو می بینیم، اول حسابی ظاهرشان را با هم تطبیق می دهیم و بعد سعی می کنیم رفتارهایشان را زیر نظر بگیریم تا ببینیم آیا همزمان با هم بینی شان را می خارانند؟ لبخند و اخمشان شبیه هم است؟ مثل هم غذا می خورند و حرف می زنند؟
از این حرف ها بگذریم، به نظر شما چرا بعضی دوقلوها هم از نظر شکل ظاهری و هم از لحاظ رفتاری شبیه هم هستند و برخی دیگر انگار نه انگار دوقلو هستند؟! بعضی دوقلوها علایق و سلیقه های متفاوتی دارند و حتی طرز تفکرشان هم با هم تفاوت دارد. به نظرتان چه چیزی باعث آن شباهت ها و این تفاوت ها می شود؟ مونوزایگوت یا دی زایگوت؟!
بهتر است این بحث را با نحوه شکل گیری دوقلوها و آشنایی با انواعشان شروع کنیم. همه ما می دانیم که دوقلوها ۲ نوع هستند؛ یکی آنهایی که شبیه هم هستند و با عنوان دوقلوهای «همسان» شناخته می شوند و از نظر علمی «دوقلوهای مونوزایگوت» نامیده می شوند. یکی هم دوقلوهای «غیرهمسان» یا «دوقلوهای دی زایگوت» هستند.
مونوزایگوت ها حاصل ورود یک سلول از پدر (اسپرم) هستند که وارد یک سلول از مادر (تخمک) می شد و بعد از ۱۴ تا ۱۵ روز، حاصل ترکیب ژن اسپرم و تخمک، تقسیم بر ۲ می شود. درواقع یک جنین اولیه شکل می گیرد و بعد تقسیم بر ۲ می شود. دوقلوهای دی زایگوت که ناهمسان هستند، حاصل ترکیب ۲ تخمک آزادشده هستند که ۲ اسپرم وارد تخمک ها شده و درست مثل ۲ فرزندی هستند که در ۲ موقعیت مختلف متولد شوند.
تحقیقات بسیار زیادی هم در حوزه روان شناسی و هم حوزه علوم اعصاب شناختی روی دوقلوها انجام شده و در ادامه قصد داریم بر نظریه های حوزه علوم اعصاب شناختی بیشتر تاکید کنیم. روان شناسان تا امروز بررسی های زیادی از لحاظ رفتاری در مورد دوقلوها انجام داده اند؛ هوش آنها رامی سنجند و رفتارهایشان را در موقعیت ها و خانواده های مختلف مطالعه می کنند.
حتی در شرایطی که آنها را از هم دور می شوند، تاثیر این دوری را بر رفتارشان ارزیابی می کنند. حتی بیماری هایشان را طی سال های طولانی زیر نظر می گیرند اما علوم اعصاب شناختی از ابزاری غیر از اینها مثل ثبت امواج مغزی (شامل: عکسبرداری های مغزی و اندازه گیری برخی عوامل زیستی- خونی) مجموع نتایج را کنار هم می چیند یا رفتارهای آزمایشگاهی این افراد، مغز آنها را بررسی می کند؛ یعنی علوم اعصاب شناختی، رفتار را مستقیما با مغز مرتبط می داند.
همان طور که گفته شد روان شناسان فقط رفتار را می بینند و چندان با مغز در ارتباط نیستند اما در علوم اعصاب شناختی، رفتار به مغز ارتباط داده می شود و وقتی حوزه علوم اعصاب مشغول بررسی دوقلوها شد، تغییراتی در نتیجه تحقیقات روان شناسان ایجاد کرد.
همسان های ناهمسان؛
قاعدتا ما انتظار داریم که مونوزایگوت ها (همسان ها) ژن های مشابه بیشتری داشته باشند. اندازه گیری IQ یا هوش در مطالعات روان شناسی (بدون ابزار ژنتیکی و علوم اعصاب) نشان می داد مونوزایگوت ها تا حدود ۸۰ درصد شبیه هم هستند و خیلی از رفتارها و پیوندهایشان هم شبیه هم است. در نتیجه محققان اعلام کردند دوقلوهای همسان شباهت بسیار بسیار زیادی به یکدیگر دارند و تقریبا می توانیم بگوییم اگر ۲ انسان مشابه در دنیا وجود داشته باشد، دوقلوهای تک تخمکی هستند.
البته روان شناسان در مورد این ادعای خود شک و شبهاتی هم داشتند چرا که با قرار گرفتن دوقلوهای همسان در محیط های مختلف، مشخص شد. شخصیت های مختلفی از خود بروز می دهند.
مثلا دوقلوهای همسانی که به دلایلی اوایل کودکی از هم جدا شده بودند، بعد از چند سال شخصیت های متفاوت از قل خود بروز می دادند. مثلا تمایلات یکی خشن تر بود و دیگری آرام و سر به زیر بود. بنابراین این سوال برای روان شناسان ایجاد شد که اگر ژن ها تا این حد شبیه هم هستند، پس چرا چنین تفاوت شخصیتی در دوقلوهای همسان در موقعیت های مختلف دیده می شود؟
امان از ژن های خطاکار
به دنبال مطالعات «بوشارد»- پدر علم بررسی دوقلوزایی که نظریات بسیار قوی در زمینه روان شناسی دارد- که این موضوع را هم از نظر اپیدمیولوژیک و هم از نظر آزمایشگاهی و با کمک متخصصان ژنتیک انجام داد، ۲ نتیجه به دست آمد؛ مشخص شد واقعا حدود ۸۰ درصد ژن های دوقلوهای همسان مشابه هم است.
همچنین معلوم شد هوش دوقلوهای همسانی که از هم جدا می شوند، حتی تا ۲۰ نمره هم می تواند با هم متفاوت باشد و همین تفاوت باعث تعجب بسیار زیادی شد.
بوشارد ادعا کرد محیط تاثیر بسیار زیادی در هوش دارد که شاید ژن تا این حد تاثیرگذار نباشد. متخصصان ژنتیک فعالیتشان را بیشتر کردند و متوجه شدند IQ همچنان وابسته به ژن است اما هنگامی که تک تخمک بعد از ترکیب با یک اسپرم، تقسیم بر ۲ می شود (اتفاقی که در شکل گیری دوقلوهای مونوزایگوت می افتد) میزان مشارکت ژنی تفاوت خواهد کرد؛ یعنی ممکن است برخی ژن ها منتقل نشوند، برخی از ژ« ها هم غیرفعال شوند و برخی ژن ها هم خطا کنند! توجه داشته باشید که همه ما در طول زندگی مان تریلیون بار تقسیم ژنی را تجربه می کنیم و این تریلیون تریلیون بار تقسیم های سلولی و ژنی ممکن است هر لحظه با خطا در کپی کردن ژن ها یا غیرفعال کردن برخی ژن ها اتفاق بیفتد.
ضمن اینکه موضوع دیگری به نام اپی ژنتیک هم مطرح است که به اثر محیط بر ژن می پردازد. فرش کنید فردی با ژن IQ بالا، در محیطی پرسرب قرار می گیرد و سرب بخری ژن هایش را غیرفعال می کند و مانع از بروز هوش و IQ می شود. بنابراین در دوقلوهای همسان، اصل فرمول ژن ها به صورت مشترک منتقل می شود اما میحط است که باعث فعال شدن یا غیرفعال شدن ژن ها می شود.
با توجه به این یافته ها متخصصان می توانند برخی ژن ها را به واسطه شناخت علمی از عوامل تاثیرگذار بر IQ، فعال تر یا غیرفعال تر کنند و میزان IQ را افزایش یا کاهش دهند اما فرمول اصلی IQ روی ژن ها قرار دارد. به این ترتیب متخصصان ژنتیک مشخص کردند تفاوت در محیط دوقلوهای همسان منجر به تفاوت بروز IQ می شود اما این یافته ها ردکننده وابستگی های شخصیتی و عاطفی دوقلوهای تک تخمکی به یکدیگر نیست و این وابستگی ها بسیار هم شدید هستند اما تفاوت هایی هم به واسطه یادگیری با نظریه نوروساینس و علم اعصاب و نیز ژنتیک (و فعال و غیرفعال شدن برخی ژن ها) در این دوقلوها دیده می شود.
همه چیز زیر سر مغز است!
با پیشرفت علم و پیدایش ۲ شاخه علم ژنتیک و نوروساینس (علوم اعصاب شناختی)، همه این یافته ها دوباره مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت. فردی به نام پروفسور کندل- که پدر علوم اعصاب است- موضوع تازه ای مطرح کرد و گفت: «فرض می کنیم تمام ژن های دوقلوهای مونوزایگوت، همسان باشند اما از آنجا که در مغز با پدیده ای به نام «نوروپلستیسیتی» یا «انعطاف پذیری سلولی» روبرو هستیم، هرگونه یادگیری محیطی، اجتماعی و معلوماتی روی تفاوت مغزی اثرگذار است.
براساس این قانون حتی اگر ژن ها صددرصد با هم یکی باشند، افراد با توجه به موقعیتشان با هم متفاوت هستند. مثل این است که دو لپ تاپ داشته باشیم که از لحاظ سخت افزاری (حافظه و ظرفیت و…) شبیه هم باشند، اما اگر ورودی اطلاعاتشان با هم متفاوت باشد، با هم تفاوت خواهند داشت.
این ادعای پروفسور کندل موجب شد قانون شباهت ۲ نفر در دنیا با همین فرضیه رد شود و امروزه در آزمایشگاه ها با اسکن ها، نوارهای مغزی و کنترل رفتارهای آزمایشگاهی- که فرد تحت نظر دستگاه های مختلف (FMRI و EEG یا الکتروانسفالوگرافی) قرار می گیرد و تمام رفتارهایش به طور فعال ثبت و ضبط می شود- مشخص شده که حق با پروفسور کندل است و تفاوت های مغزی دوقلوهای همسان کاملا مشخص شده است. مثلا ممکن است یکی از دوقلوها حافظه بسیار خوبی در مورد اسامی مکان های مختلف داشته باشد اما طرف مقابل چنین توانمندی ای را نداشته باشد و حتی جایگاه، تفاوت ها و میزان فعالیتش را هم با کمک ابزارهای علوم اعصاب مشخص کرده اند.


کارشناس: دکتر آناهیتا خرم بنارکی – PhD علوم اعصاب و فلوشیپ نوروسایکولوژی
تنظیم: ستاره سمائی

[ad_2]

لینک منبع

درباره دنیای شگفت انگیز سرتان چه می دانید؟

[ad_1]

درباره دنیای شگفت انگیز سرتان چه می دانید

ظاهرا محققان هر چه بیشتر در مورد مغز مطالعه می کنند بیشتر باید اعتراف کنند که این عضو پنیر مانندی که داخل جمجمه همه ما وجود دارد, بسیار عجیب و پیچیده است


ظاهرا محققان هر چه بیشتر در مورد مغز مطالعه می کنند بیشتر باید اعتراف کنند که این عضو پنیر مانندی که داخل جمجمه همه ما وجود دارد، بسیار عجیب و پیچیده است!
دوست دارید چندتا از عجیب ترین مواردی که در مورد مغز کشف شده بدانید؟
اول اینکه اگر تمام رگ های خونی داخل مغزتان را در امتداد هم بپیچند نصف راه را تا ماه رفته اید؟
یعنی چیزی بیش از ۱۹۳ هزار کیلومتر رگ خونی در مغز وجود دارد!
دوم اینکه به طور تحت اللفظی، سر همه ما چاق است چون ۶۰ درصد مغزمان چربی است!سومین نکته جالب در مورد مغز این است که خود مغز به نور حساس است. قبلا تصور می شد گیرنده های نورهای به اصطلاح نامرئی که جایی در اعماق مغز قرار دارند، به صورت شبانه روزی فعالیت دارند و در بروز اختلال «بی خوابی» و سایر اختلال های مربوط به بهم ریختگی خواب بر اثر مسافرت های بین قاره ای یا شب کار بودن، نقش دارد.
بیماران سکته مغزی که در معرض نور مادون قرمز قرار گرفته اند، خیلی سریع تر از سکته ای هایی که این درمان را نگرفتند بهبود یافتند و یافته های اخیر دانشمندان نشان می دهد نور درمانی با نور قرمز و مادون قرمز روند درمان سکته ها و صدمات مغزی را افزایش می دهد.
اما چهارمین نکته عجیب در مورد مغز؛ مغز شما در اعماق خود دارای گیرنده های طعم و مزه است! مثلا گیرنده های گلوکز در هیوپتالاموس، متوجه تغییرات قند خون (همین طور قند موجود در مایع مغزی نخاعی) می شوند. بنابراین مغز شما می تواند سطح قند خون تان را تنظیم کند.
از طرفی مشخص شده گیرنده های طعم و مزه در معده و روده هم وجود دارند و حسگرهای شیمایی می توانند نقشی کلیدی در بروز دیابت و چاقی داشته باشند. حتی احتمالا در بیضه ها و رکتوم هم گیرنده های طعم وجود دارند اما هنوز کسی علتش را به درستی نمی داند و این حرف در حد یک نظریه است!
آخرین نکته عجیبی که در این متن در مورد مغز به آن اشاره می شود، این است؛ دیده اید در کارتون ها و تصورات مان وقتی یک نفر افکار درخشانی به سرش می زند، یک لامپ بالای سرش روشن می شود؟
خب این تصور خیلی هم خیالی و دور از ذهن نیست! مغز شما حدود ۲۰ ولت انرژی تولید می کند که این مقدار برای روشن کردن یک چراغ آبرومندانه (!) کافی است!
تا اینجا با چند نکته عجیب در مورد مغز آشنا شدید اما قرار نیست همیشه فقط به متن نگاه کنیم، گاهی هم باید به حاشیه پرداخت! درست مثل اعصاب محیطی مغز (PNS) که همیشه در ابهام و گمنامی مورد کم لطفی قرار می گیرند.
اعصاب محیطی مغز چیست؟
اعصاب انحصاری که خارج از سیستم اعصاب مرکزی (CNS) زندگی می کنند و ماهیچه ها، گوارش، اعضای داخلی و سایر موارد خاکی و دنیوی را کنترل می کنند، سیستم اعصاب محیطی است که بدون آن زنده نخواهیم بود. همان اعصابی که باعث پاسخ ماهیچه زانو به معاینه های پزشک می شود، نمونه ای از اعصاب PNS است. در ادامه با چند حقیقت جالب در مورد PNS آشنا خواهید شد.
۱) میمون درون
تا حالا شاید فقط با کودک درون آشنا شده باشید اما حالا می خواهیم شما را با میمون درون آشنا کنیم! سیستم اعصاب روده ای شما که حدودا شامل ۵۰۰ میلیون نورون است و معده و روده های تان را کنترل می کند. به اندازه کورتکس مخی یک میمون، نورون دارد! آیا سیستم اعصاب روده ای شما می تواند برای خودش فکر کند؟
۲) میمون در میمون
سیستم معدی روده ای شما ۱۰ برابر بیشتر از مجموع سایر اعضای بدن تان سلول های باکتریایی دارد. این میکروب ها هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی را برای کنترل رفتار شما ترشح می کنند. برای مثال موجوداتی میکروسکوپی (باگ ها) در این اندام ها زندگی می کنند که برای زنده ماندن قند و چربی مصرف می کنند.
وقتی شما چیزی می خورید که این باگ ها دوست دارند، مواد شیمیایی «احساس خوب» را به مغزتان می فرستند و البته سمومی هم ترشح می کنند که وقتی گول می خورید و غذاهای مورد علاقه آنها را می خورید، احساس سرخوردگی به شما دست می دهد!
۳) درون تان یک قورباغه هم دارید
۱۴ میلیون نورون در سلول های نخاع شما وجود دارد که به اندازه مغز یک قورباغه است. مثل مغز یک قورباغه، اعصاب نخاعی هم باعث جهش اندام ها می شود.
۴) کندتر از آنچه تصور می کنید
تارهای درد مثل همان هایی که اخبار بدی را از شست پای تان به CNS شما مخابره می کنند، تکانه های عصبی را سر صبر و حوصله با سرعتی حدود ۳ کیلومتر در ساعت هدایت می کنند؛ شما خیلی سریع تر از این می توانید راه بروید، نه؟
به همین دلیل است که قبل از شروع درد متوجه می شوید شست پای تان را مضروب کرده اید. اعصاب لمسی شست پای تان (که گزارش می دهند شست پای تان به چیزی خورده) ۱۰ برابر سریع تر از تارهای درد (که به شما می گوید کوبیده شدن پا به چیزی، یک خبر بد است) تکانه ها را هدایت می کنند.
امیدواریم با همه این حرف ها در مورد اعصاب محیطی، دید محیطی تان هم بیشتر شده باشد!

[ad_2]

لینک منبع

آریکولوتراپی؛ طب سوزنی روی گوش

[ad_1]

آریکولوتراپی طب سوزنی روی گوش

اسمش سخت است اما این طور که بعضی از تحقیقات علمی می گویند, آریکولوتراپی مزایای دارد که به سختی تلفظش می چربد این طب هزاران ساله در نسخه های قدیمی چینی کشف شده و نزدیک به ۶۰ سال پیش دوباره احیا شده است


اسمش سخت است اما این طور که بعضی از تحقیقات علمی می گویند، آریکولوتراپی مزایای دارد که به سختی تلفظش می چربد! این طب هزاران ساله در نسخه های قدیمی چینی کشف شده و نزدیک به ۶۰ سال پیش دوباره احیا شده است. آریکولوتراپیست ها معتقدند هر نقطه روی گوش در بهبود و درمان مشکلات و بیماری های بخشی از اعضای بدن مفید است. در مطلبی که می خوانید با این طب بیشتر آشنا شوید.
طب سوزنی روی گوش
شاید شما هم موقع مراجعه به متخصصان تغذیه برای دریافت رژیم غذایی مناسب، متوجه تصویر گوش بزرگی که روی میز بعضی از آن ها قرار دارد، شده باشید. بعد هم دیده باشید که همین افراد مگنت هایی را برای تان تجویز می کنند که روی نواحی مختلف گوش چسبانده می شوند، اگر برای تان سوال پیش آمده که جریان از چه قرار است، ما به شما می گوییم.
طب های مکملی بر این نظر هستند که نقاط مختلف کف پا یا حتی کف دست با سلامت سایر ارگان های بدن ارتباط دارند. آریکولوتراپی یکی دیگر از روش هایی است که نظری مشابه دارد، با این تفاوت که متخصصان این رشته باور دارند نقاط مختلف گوش است که با سایر اعضای بدن ارتباط دارد. دلیلی که که باری این ادعا می آورند هم نسبتا قانع کننده است؛ گوش ما محل عبور پایانه های عصبی و رگ های خونی متعددی است که شاید بتواند روی کارکرد بقیه اعضا تاثیرگذار باشد.
آریکولوتراپی در حقیقت نوعی انجام طب سوزنی روی نقاط خاصی از گوش افراد است که می تواند منجر به بهبود عملکرد سیستم های متصل به این نقاط و باعث سرعت بخشیدن به پروسه بهبود بیماران شود. در علم تغذیه به جای سوزن از چسباندن مگنت روی گوش استفاده می شود.
گوشواره تان طلاست یا نقره؟
ریشه آریکولوتراپی هم مثل طب سوزنی به چین بر می گردد. محققان در بعضی از متون قدیمی چینی، نوشته هایی پیدا کرده اند که روش هایی برای ماساژ و طب سوزنی مخصوص روی گوش ها را معرفی کرده بودند. حتی در بعضی از این نسخه های تاریخی دیده شده که برای درمان مشکلات مربوط به چشم ها و بینایی، استفاده از گوشواره طلا یا نقره توصیه شده است!
اما چین تنها جایی از جهان نبوده که به نقش گوش در سلامت بالینی توجه می کرده. طبق معمول در کنار چین باستان، اسامی یونان و مصر باستان نیز به چشم می خورد. گویا در این دو منطقه نیز استفاده از آریکولوتراپی برای بهبود بخشیدن به وضعیت جسمی رایج بوده است. از همه این ها جالب تر این است که اروپایی ها هم در قدیم الایام برای درمان بعضی از بیماری ها سراغ کاری مشابه این روش می رفتند. قضیه از این قرار بود که نوعی درد عصبی در ناحیه ران ها و باسن ایجاد می شده که اروپایی ها سعی می کردند از طریق جراحی نقاط خاصی از گوش، این دردها را از بین ببرند!
گوش، جنین برعکس
نباید که فقط بابت نان باگت و کافه های دنج پاریس از فرانسوی ها تشکر کرد! پائول نوژیه یکی از افرادی است که باید بابت احیای آریکولوتراپی در دهه ۵۰ میلادی از او سپاسگزار بود! این مرد فرانسوی چند کار بزرگ انجام داد که یکی از آن ها به ایجاد نقشه اعضای بدن روی گوش منجر شد. نوژیه معتقد بود گوش انسان شبیه جنین است که برعکس قرار گرفته باشد. به همین خاطر هم اگر گوش را به مثابه جنین در نظر بگیریم، نقاط مختلف روی آن با اعضای مختلف بدن انسان مرتبط خواهد بود.
با این تعبیر، برای مثال لاله گوش با سر انسان مرتبط است. نوژیه همچنین اعلام کرد که می توان از طریق بررسی گوش ها به تشخیص بیماری های مختلف در بدن رسید. هرچند که تمام حرف های او در سطح فرضیه باقی ماند، اما نکته جالب اینجاست که در حین تحقیقات نتایج بسیار قابل توجهی به دست آمدند که بعضی از فرضیه های او را تایید می کردند.
گوش سنجی به سبک جدید
اگر شخصی تصمیم بگیرد برای درمان یا بهبودی از طب سوزنی روی گوش ها استفاده کند می تواند به آریکولوتراپیست ها سر بزند. آن ها اول از همه با فرد مصاحبه می کنند و اطلاعات لازم را از او دریافت می کنند. این اطلاعات ممکن است شامل سابقه بیماری ها، مشکلات فعلی یا توقعاتی که مراجعه کننده از این طب دارد، باشد. بعد از دریافت اطلاعات لازم، نوبت به بررسی و معاینه گوش ها می رسد که در آن فرد درمان گر از نزدیک وضعیت گوش ها را بررسی می کند. این بررسی ممکن است به روش های مختلفی انجام شود.
برای مثال بعضی از درمان گران با دست های شان به بررسی وضعیت گوش ها می پردازند تا ببینند آیا علامتی غیرعادی یا نقطه ای دردناک روی آن ها قرار دارد یا نه. بعضی دیگر با استفاده از الکترود به تشخیص این موارد می پردازند و دسته آخر سراغ استفاده از سوزن های سرد و داغ می روند تا متوجه شوند کدام نقاط از گوش افراد درد را احساس نمی کند و اصطلاحا بی حس است.
حالا که اسم سوزن به میان آمد این را هم بگوییم که سوزن های این طب مکمل هم درست مثل طب سوزنی ترس ندارد! این سوزن ها فوق العاده نازک هستند و بسته به تشخیص درمان گر ممکن است به صورت عمیق یا سطحی داخل گوش فرو شوند. همچنین ممکن است برای به دست آمدن بهترین نتیجه، سوزن ها به شکل های مختلفی وارد گوش ها شوند. مثلا به صورت مورب یا کج، در نهایت باید بدانید که سوزن ها بین چند دقیقه الی نیم ساعت روی گوش ها باقی می مانند.
شاید سیگار را ترک کنید!
بعضی وقت ها ممکن است بعد از اینکه پیش متخصص آریکولوتراپی رفتید، متوجه شوید به جای سوزن های بلند، درمان گر سوزنی پونزش کل را در نقطه خاصی از گوش تان نصب می کند و روی آن را با یک نوار چسب می پوشاند. این پونز ممکن است برای مدت چند روز یا حتی چند هفته همراه شما باقی بماند.
جالب است بدانید چنین حالتی وقتی توسط آریکولوتراپیست تجویز می شود که شخص از درد یا مشکلی مزمن رنج ببرد. برای مثال عفونت های طولانی مدت یا انواع اعتیاد به مواد مخدر می توانند زیرمجموعه این مشکلات قرار بگیرند. البته باید به خاطر داشت در مورد انواع اعتیاد، آریکولوتراپی شاید کمک کننده باشد اما نمی توان گفت صددرصد در درمان این ناهنجاری موثر است.
چند قطره خون کافی است!
شاید شما هم متنی را که می گوید اگر متوجه علائم سکته در کسی شدید روی گوش او را سوراخ کنید تا چند قطره خون بیاید، خوانده باشید. گویا این متن اشاره ظریفی به یکی از انواع آریکولوتراپی دارد که براساس آن برای رفع برخی از مشکلات باید نواحی خاصی از گوش را سوراخ کرد و اجازه داد چند قطره خون بیاید. مشکلاتی که با این روش بهبود پیدا می کنند، شامل مشکلات قلبی، کلسترول و فشار خون بالا هستند.
در کنار این روش ها، طب سوزنی روی گوش، روش دیگری هم دارد که کمی تا قسمتی با الکتریسیته سر و کار دارد! البته نباید بترسید چون کار به حضور بابا برقی نخواهد کشید! در این روش با ابزار مخصوص، امواج الکترومغناطیسی به نواحی مختلف گوش انتقال داده می شود که به خصوص اعصاب را مد نظر دارد. به همین خاطر کسانی که مشکلات عصبی دارند یا از فلج رنج می برند، می توانند از این روش کمک بگیرند. منتها ضروری است قبلش حتما با پزشک متخصص شان مشورت کنند، لطفا!
کارکردی شبیه مسکن!
آریکولوتراپی کاربردهای زیادی دارد که یکی از معروف ترین آنها کمک به کاهش درد است. برای مثال جالب است بدانید بعضی از پزشکان برای ایجاد بی حسی موضعی یا حتی بی هوشی از این روش کمک می گیرند! از آنجایی که این روش سریع و کم هزینه است، معمولا طرفداران زیادی دارد. البته تا بررسی و سنجش تمامی جوانب موثر این طب مکمل راهی طولانی در پیش است که نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
چشم های تان گرم می شود
اگر مرتب از بی خوابی رنج می برید برای تان خبرهای خوبی داریم! طی تحقیقاتی که در سال ۲۰۰۳ انجام شد، آریکولوتراپی می تواند باعث بهبود وضعیت خواب افراد شود. در این تحقیق ۱۵ فرد بزرگ سال که همگی از مشکل بی خوابی رنج می بردند تحت درمان قرار گرفتند و روی گوش شان قطعات مگنتی مخصوص برای مدت ۳ هفته قرار گرفت. بعد از این مدت این افراد اعلام کردند نه تنها مدت زمان خوب شان بهتر شده بلکه کیفیتش هم بهبود یافته است.
حالا یک سوال جالب: این درمان برای چه مدت دوام داشت؟ جواب شما را متعجب می کند، تا شش ماه! بدون درد، بدون عوارض جانبی!
درمان میگرن کذایی!
امان از وقتی که میگرن می گیرد و ول نمی کند! اگر همچنان بعد از درمان های متعدد از میگرن رنج می برید، بد نیست آریکولوتراپی را هم امتحان کنید. براساس تحقیقی که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، مشخص شده آریکولوتراپی روی بهبود سردردهای ناشی از میگرن موثر واقع می شود. در این تحقیق که روی ۳۵ بیمار برای مدت دو ماه و هر هفته یک جلسه انجام شد، محققان متوجه شدند نه تنها دردها کاهش پیدا کرده اند که خلق و خوی بیماران هم بهتر شده بود.
حساس نشو! حساسیت نشو!
یکی از خدماتی که جلسات آریکولوتراپی به افراد می دهند کمک به بهبود اضطراب است. افرادی که دچار اضطراب و تنش هستند، می توانند برای رفع تشویش های روزمره از این روش کمک بگیرند و اجازه دهند گوش شان فرمان اعصاب شان را در دست بگیرد.
از طرف دیگر بعضی از تحقیقات خبر از تاثیرات مثبت گوش درمانی بر حساسیت های فصلی و غیرفصلی هم می دهند. البته این تاثیرات هم در حد بهبودی نسبی بوده اند نه درمان کامل.
یک نوع ملین جدید!
شاید شما هم شنیده باشید که بسیاری از دردها از مشکلات مربوط به روده ها نشات می گیرند. به همین خاطر منظم کار کردن روده ها بسیار مهم است و یبوست دردسری بزرگ محسوب می شود!
تحقیقی که در سال ۲۰۱۰ انجام شد، رابطه بین درمان یبوست و طب سوزنی روی گوش را بررسی کرد و شواهدی مبنی بر مفید واقع شدن این روش به دست داد. با این حال پژوهشگران این پروژه اعلام کردند برای اعلام قطعی بودن نتایج به تحقیقات بیشتری نیاز است.
وزن تان را سوزنی کنید
به گزارش وب سایت webmd فروکردن پنج سوزن در قسمت بیرونی گوش می تواند باعث کاهش وزن شود. هرچند بخش کوچکی از تحقیقات این نتایج را تایید نکرده اما به گفته محققان اگر سوزن ها روی بخش های بیرونی گوش قرار بگیرند می توانند باعث تعدیل و حتی کاهش اشتها شوند و از این طریق روی کنترل وزن تاثیر مثبت بگذارند. این روش به خصوص در مورد کسانی که از چاقی های شکمی رنج می برند، می تواند مفید واقع شود.
بایدها و نبایدها
آریکولوتراپی هم مثل بقیه درمان های مکملی که تا امروز معرفی کرده ایم، بایدها و نبایدهایی دارد که باید به آن ها توجه کرد. لطفا موارد زیر را جدی بگیرید:
• چنانچه بر اثر گذراندن دوران بیماری ضعیف شده اید یا از خستگی رنج می برید، بهتر است سراغ این روش نروید.
• هرگز با شکم پر تحت درمان طب سوزنی روی گوشی قرار نگیرید. با شکم گرسنه هم این کار را انجام ندهید.
• انجام آریکولوتراپی برای خانم های باردار ممنوع است، مگر در شرایط خاص و روی نقطه مشخصی از گوش برای کاهش درد.
• این روش برای کودکان زیر هفت سال ممنوع است و برای افراد مسن هم باید با احتیاط انجام شود.
• کسانی که از بیماری های مربوط به اعصاب رنج می برند، بهتر است سراغ این روش نروند و اگر رفتند باید قبل از انجام درمان به صورت کامل ریلکس کنند و آماده شوند.
• کسانی که مبتلا به آنمی یا کم خونی هستند، نباید از این روش استفاده کنند.
• کسانی که این روش را خوشایند نمی دانند، می توانند از ماساژ گوش یا انواع فشار درمانی برای گوش ها استفاده کنند.
عوارض جانبی
اولین توصیه ما به شما این است که قبل از استفاده از انواع روش های درمانی با پزشک متخصص تان مشورت کنید و در صورت تایید او از این روش ها کمک بگیرید. آریکولوتراپی هم از این قاعده مستثنا نیست. بعد از تایید پزشک، نوبت به پیدا کردن آریکولوتراپیست می رسد. یادتان باشد تخصص داشتن یکی از ویژگی های اساسی این افراد است و به هیچ وجه نباید بی گدار به آب زد.


بعد از گذراندن این مرحله و شروع مراحل درمان ممکن است متوجه بروز برخی عوارض جانبی شوید که در صورت تخصص داشتن و تسلط آریکولوتراپیست شما به حداقل می رسند. با این حال در صورت تجربه حالت هایی که در ادامه مطلب می آید، خونسرد بمانید و فورا به درمان گرتان اطلاع دهید:
• هرگونه احساس ضعف یا احساس اینکه دارید غش می کنید.
• تهوع و دل پیچه.
• سرگیجه.
• احساس بی حسی یا کرختی.
• سردرد یا عرق شدید.
• دردهای سریع و دردناک در بدن.
این حالت ها ممکن است به سه دلیل اتفاق بیفتند؛ دلیل اول استرس ناشی از انجام آریکولوتراپیست که به خصوص در مراجعانی که برای اول بار برای درمان مراجعه می کنند، ممکن است اتفاق بیفتد. دلیل دوم به عمیق بودن سوزن ها بر می گردد. آخرین دلیل هم ممکن است به خاطر این باشد که سوزن درجای اشتباهی فرو رفته است که البته آخرین مورد با درمان گر متخصص و کاربلد اتفاق نمی افتد.
در چنین مواردی سوزن ها از داخل گوش بیرون کشیده می شوند و بیمار نمی تواند تحت نظارت درمان گر دراز بکشد و استراحت کند. عوارض جانبی دیگری مثل گرگرفتگی یا احساس تپش ممکن است در طول درمان اتفاق بیفتد که معمولا به سرعت برطرف می شود و جای نگرانی ندارد؛ اما اگر این موارد ادامه دار بودند باید به پزشک مراجعه کنید.


ماهنامه همشهری تندرستی – تارا ذکائی

[ad_2]

لینک منبع