فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) در علوم پایه

[ad_1]

فن آوری اطلاعات و ارتباطات ICT در علوم پایه

درعصر حاضرفناوری اطلاعات و ارتباطات ICT بر ابعاد گوناگون بشر تاثیر گذاشته است, چنانچه تاثیرات این علم بر دروس علوم پایه از جمله درس نیز مشهود و حائز اهمیت است


درعصر حاضرفناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر ابعاد گوناگون بشر تاثیر گذاشته است، چنانچه تاثیرات این علم بر دروس علوم پایه از جمله درس نیز مشهود و حائز اهمیت است. در بسیاری از کشورهای دنیا گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش دروس مورد توجه قرار گرفته است،ولی در برخی کشورها به دلایل گوناگون توجه کمتری صورت گرفته است.در کشوری مثل ژاپن دانش آموزان برخی از مدارس درس های علوم خود را خارج از مدرسه می گذرانند .با استفاده از سیستمهای دیجیتالی وخدمات رایانه ای دیگر ،آنها از گیاهان و حشرات عکس های دیجیتالی تهیه،واندازه و محل آنها را یادداشت می کنند و سپس آنها را از طریق وب سایت مدرسه ارسال می دارند .بطور کلی کشورهای آسیایی به تدریج استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات را در سرزمینهای خود بهبود بخشیده اند ولی وجود برخی عوامل از قبیل ناهماهنگی در تربیت معلمان و میزان سرمایه گذاری در این زمینه مشکلاتی برای تعدادی از این کشورها بوجود آورده است
کلمات کلیدی: یادگیری فعال ،تکنولوژی آموزشی ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سواد علمی، سواد دیجیتالی، روش تدریس مبتنی بر IT مهارتهای پایه، مهارتهای پیشرفته، ارزیابی آموخته ها


عنوانفایل
فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) در علوم پایهapplication/pdf

1.pdf

428 KB
دانلود


مسعود رستمی

[ad_2]

لینک منبع