مؤثر ترین مجسمه ساز دوران مدرنیته

[ad_1]

مؤثر ترین مجسمه ساز دوران مدرنیته

ژازه تباتبایی در تاریخ ۱۳۰۹ در شهر تهران در یک خانواده نسبتا مذهبی به دنیا آمد


ژازه تباتبایی در تاریخ ۱۳۰۹ در شهر تهران در یک خانواده نسبتا مذهبی به دنیا آمد. پدرش نظامی بود و در روزهای عزاداری خرجی می داد و درِ خانه اش به روی مستمندان گشوده بود. مادر ژازه از تبار هنرمندان بود و ژازه در زندگی خود گرایش به این سو داشت؛ به طوری که هیچ گاه علاقه مندی خود را به مادر و پدربزرگ هنرمندش کتمان نکرده است. ژازه تباتبایی به استثنای چندصباحی که در شهر «ویگو»ی اسپانیا زندگی کرده است، همه عمر خود را در شهر تهران، خیابان طالقانی (تخت جمشید سابق)، کوچه پاییز می گذراند (محل گالری هنر جدید و کارگاه هنری هنرمند). ژازه خاطرات کودکی و نوجوانی خود را که در این منطقه گذشته، در کتاب خودنوشته ای با عنوان «شطرنج زندگی» به تفصیل بیان کرده است. کتاب، حکایت از زندگی اولیه هنرمند و جذابیت های زندگی آن دوران و هستی هنرمند دارد. ژازه تباتبایی در دوران نوجوانی و جوانی هنرهای مختلفی مانند: شعر، نمایش نامه نویسی، سینما را تجربه می کند که در انتها در سال ۱۳۳۹ از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته نقاشی فارغ التحصیل می شود و تا آخر عمر عمدتا در نقاشی و مجسمه سازی فعالیت کرده و از این طریق شُهره شهر خود می شود. وی در سال ۱۳۴۳ با اثر درخشانی به نام «مرغ نه، آدم نه» جایزه اول چهارمین بی ینال تهران را به خود اختصاص می دهد. نقاشی و مجسمه های آفریده شده از سوی ژازه تباتبایی در سال ۱۳۸۲ به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به کوشش هنرمند در سه مجلد به چاپ رسیده است. درباره هنرمند و آثارش مطالب بسیاری به وسیله اهالی فرهنگ و هنر و اشخاص معتبر نوشته شده است؛ آنچه در این مختصر می آید، نظرات و عقاید نگارنده است به عنوان مجسمه ساز، درباره دوستی هنرمند، آثار، شیوه بیانی و موقعیت هنرمندانه وی و تأثیرات نامبرده در رشد و بالندگی هنرمجسمه سازی ایران که به نوع و زاویه ای دیگر بررسی شده است: نگارنده به جهات مذکور ژازه تباتبایی را مؤثر ترین مجسمه ساز دوران مدرنیته ایران می داند. وی چشم انداز های نوینی را در هنر مجسمه سازی ایران بر ما می گشاید و از این طریق بر مجسمه سازی ایران تأثیر گذارده و موجب دگرگونی و حرکت آن به سوی آینده می شود.


یک: ژازه تباتبایی اصالت ماده را که تا آن زمان بر مجسمه سازی ایران حاکمیت داشته است، با آفریدن آثارش زیر سؤال می برد؛ ژازه تباتبایی با به کارگیری لوازم ازکار افتاده و دست دوم ماشین ها و … دست به آفرینش آثاری می زند که امروزه بعد از گذشت سال ها، به عنوان آثار معتبر و ماندگارِ این حرفه تلقی می شوند. ژازه تباتبایی بدین طریق و به طور ضمنی، گشاینده راه و طریقی در مجسمه سازی ایران می شود که با هر ماده ای می توان اقدام به آفرینش هنری کرد و آنچه در این پروسه اهمیت دارد، ایده هنرمندانه است، نه ماده. ژازه تباتبایی به عنوان یک هنرمند شورشی در برابر حاکمیت متداول مجسمه سازی آن دوره ایران قدعلم کرده و با برداشت نوینی از ماده، چشم انداز جدیدی را در برابر دیدگان مخاطب می گشاید که به یقین این اقدام در آن دوره آسان به نظر نمی رسد. مجسمه های ژازه تباتبایی عمدتا از طریق جوشکاری لوازم یدکی ازکارافتاده و بدون طراحی قبلی و براساس ایده و ذهنیت هنرمند، سرهم بندی شده و نماینده جهانِ عجیب وغریب و تخیلات این هنرمند است.


دو: ژازه تباتبایی فاقد مهارت های دست متداول در دوران خود و به کارگیری آنها در آفرینش هنری بوده بنابراین آنچه برای هنرمند در درجه اهمیت قرار دارد، ایده هنرمندانه است که براساس تخیلات و تصورات و حالت های روانی-اجتماعی و وجودی هنرمند رخ می دهد که عینیت یافتن آنها می تواند به وسیله خود هنرمند یا شخص دیگری در چارچوب تخیلات و ایده های هنرمند انجام پذیرد. به عبارت دیگر، همه آثار ژازه تباتبایی براساس ایده اولیه وی و با مهارت جوشکاری آقامصطفی (همکار و جوشکار ژازه تباتبایی) صورت می گیرد که به این ترتیب دستان هنرمند نقش اساسی در آفرینش آثار وی نداشته است. در اینجا هنرمند مهارت های دست را در آفرینش اثر هنری زیر سؤال برده و مانند هنر عکاسی به ایده و انتخاب هنرمندانه اصالت داده و به آن اهمیت می دهد و از این طریق تحولی عظیم در مجسمه سازی ایران حاصل می شود که تا آن زمان چندان به آن توجه و عمل نمی شده است.


سه: ژازه تباتبایی در پروسه آفرینش مجسمه های خود رابطه متداول، حاکم و یک سویه بین سوژه و ابژه را دگرگون کرده و در مراحلی از آفرینش هنری خود به ابژه های هنری (لوازم یدکی فرسوده) به عنوان یک موجود زنده می نگرد و این در حالتی است که به لوازم ریخته شده در اطراف خود می نگرد و از میان آنها و در ارتباط با سایر ابژه های موجود، ابژه مناسب را برای جوش کاری در محل موردنظر انتخاب کرده و آن را به همکار جوشکار خود پیشنهاد می کند. (اگر این ابژه ها هم نبودند، انتخاب دیگری صورت می گرفت و اثری دیگر آفریده می شد). آنچه در این پروسه رخ می دهد این است که روش مورد عمل هنرمند به رابطه یک سویه بین سوژه و ابژه خاتمه داده و انتخاب ابژه ها تحت تأثیر حضور آنها و در یک فضای میانه سوژه و ابژه رخ می دهد و هنرمند در این فضای مشترک دست به انتخاب می زند و به ترتیبی تحت تأثیر ابژه های موجود قرار می گیرد. به نظر این رخداد، یعنی دگرگونی رابطه سوژه و ابژه، امروزی ترین و مهم ترین دستاورد ژازه تباتبایی برای هنر مجسمه سازی ایران است. ژازه تباتبایی که از نفرات اولیه مکتب سقاخانه به شمار می رود، هیچ گاه این مورد را نفی نکرده و از طرفی شیوه های بیانی و آفرینش هنری وی مؤید این امر است. آثار هنرمند به شدت اورژینال بوده و تحت تأثیر و توجه به میراث فرهنگی ایران و در ارتباط با مدرنیته و در روند تکاملی فعالیت های هنری وی شکل گرفته است. ژازه تباتبایی درکل هنرمندی شورشی و رادیکال است که در رفتار، گفتار و نوشتار غریبه گرا بوده و از این جهت مانند اکثر هنرمندان سرشناس دوران مدرنیته است. هنرمند نام خود را از علی به «ژازه» تغییر می دهد و در نوشتار و امضای آثار خود به جای طباطبایی از «تباتبایی» استفاده می کند، همین طور کتاب عجیب وغریب «اجق وجق» را منتشر می کند و موارد بسیار دیگر. هرچند هنرمند در گفتار با سنت برخورد افراطی داشته، ولی در آفرینش آثار خود عملا راه میانه را در پیش گرفته و آثاری در میانه سنت و مدرنیته می آفریند. وی به وضوح تحت تأثیر سنت نگارگری و مینیاتور ایرانی بوده و از طریق به کارگیری سواد غریبه و غیرمتداول، آفرینش های خود را به حیطه مدرنیته می کشاند. هنرمند به استثنای معدودی آثار اولیه که انتزاعی و تجریدی هستند، علاقه چندانی به این امر نداشته و آثار وی متأثر از واقعیت جهان بیرونی و اطراف وی هستند و در بیشتر موارد حتی اشاراتی به حکایات و تصورات عامیانه و مردمی دارند. ژازه تباتبایی مانند همکار و دوست دیرینه خود، ناصر اویسی، مدرنیته را به ساحت سنت می آورد و دراین راستا آثار بدیع و جذاب خود را می آفریند. آثار ژازه تباتبایی از نوعی زیبایی کلاسیک و رئالیستی بهره برده و در بیشتر موارد قرینه گرا، متعادل و یگانه هستند که این خود می تواند از ویژگی های آثار کلاسیک تلقی شود. لازم به یادآوری ا ست بعد از انقلاب ژازه تباتبایی برای مدتی در شهر «ویگو» در اسپانیا اقامت می کند و در این مدت برای امرار معاش خود دست به آفرینش آثاری بینافرهنگی می زند که منعکس کننده دیالوگ تاریخی هنرمند با هنرمندان سرشناس سرزمین اسپانیا مانند پیکاسو، ولاسکوئز، میرو، خوان گریس، گویا و زور باران است که به جهاتی بی نظیر و قابل بررسی بوده که وقتی هنرمندان ما با میل یا از سر اجبار کشور خود را ترک می کنند چگونه با فرهنگ های دیگر وارد گفت وگو شده و آثار آفریده شده دارای چه ویژگی هایی هستند. توصیه می شود این آثار از سوی علاقه مندان فرهنگ و هنر خریداری، جمع آوری و به ایران آورده شوند. (این آثار در جلد دوم مجموعه آثار ژازه تباتبایی به چاپ رسیده اند). به نظر نگارنده، ژازه تباتبایی هنرمندی است که از مدرنیته آغاز کرده و در مدرنیته به پایان می رسد و بدون تردید از هنرمندان شاخص این دوره از هنر ایران است. لازم به ذکر است ژازه تباتبایی تا پایان عمر خود مجسمه سازی و نقاشی را به عنوان حرفه خود برگزید و همه عمر و وقت خود را صرف آفرینش هنری، توسعه و پیشرفت فرهنگ و هنر این مرزوبوم کرد و به هیچ عنوان حتی برای لحظه ای هنر خود را ترک نکرد. «روحش شاد که شرافتمندانه زیست و هنرمندانه». این همه آن چیزهایی بود که درباره دوست هنرمندم ژازه تباتبایی به یاد می آورم؛ طبیعی است ناگفته در این زمینه زیاد است و در این مقال و مجال کوتاه نمی گنجد و فرصتی دیگر می طلبد.


بهروز دارش

[ad_2]

لینک منبع

معماری کلمه است

[ad_1]

معماری کلمه است

جنبش های هنری متکی به ارکان فکری و پایگاه های اجتماعی هستند در حالی که مکتب ها حاصل همگونی های محفلی و یا تداوم شباهت های ظاهری حاصل از رابطه های استاد و شاگردی است


شصت و نهمین نشست اندیشکده هرم پی در 13 آبان ماه برگزار شد. جلسه با معرفی پروژه های مطالعاتی بافت تاریخی هرندی تهران، زاهدان و بندر کنگ و تنظیم ضوابط معماری در این بافت ها توسط شیوا آراسته شروع شد. در ادامه و به همین مناسبت سعید فلاح فر در خصوص هویت معماری سخن گفت.
معماری کلمه است


سعید فلاح فر
درباره سه موضوع باید صحبت کنم:


1ـ زمان و زمانه و سنت


2ـ معاصر و هویت


3ـ ایده و کانسپت
از اینجا شروع می کنم که؛ وقتی از معمار و معماری می گویم، منظورم هنرمند و هنر است و کاری به ساختمان سازی ندارم. “هنر” با تمام مشخصه ها و ویژگی های آن در شیوه خلق و پیشینه و الزامات درونی و بیرونی انگیختگی، که البته مغایر با وجوه فنی معماری نیست.


خدا رحمت کند معلم دوره دبیرستانم را. در اولین روز کلاس مثلثات روی تخته سیاه نوشت:A=B و گفت اگر بتوانم به شما یاد بدهم که هرگاه A مساوی B باشد یعنی B هم مساوی Aست، وظیفه معلمی ام را انجام داده ام.


قبول دارم این پایه اهمیت دادن به معادله ای چنین ساده و پیش پا افتاده به نظر کمی مضحک است. اما به نظر من چنین نبود. انگار راز بزرگی پشت این جمله مرا به خود مشغول می کرد. بعد از دبیرستان هر چقدر که به حوزه های تخصصی آشناتر شدم، بیشتر این راز برایم جذاب بود. گمان می کردم بسیاری از اسرار را باید با همین معادله ساده و بدیهی حل کرد.


البته منظورم از ساده؛ ساده کردن مسائل نیست. ساده کردن مسائل معمولاً مترادف با نادیده گرفتن ناخواسته بعضی از عوامل ظاهراً بی اهمیت است که اگر در حوزه امور پیچیده ای مثل علوم انسانی و هنر باشد، گاهی منجر به فاجعه می شود. مثلاً تصور می کنیم در طرح یک مسئله اجتماعی؛ رنگ کفش افراد چه اهمیتی دارد؟ می شود آن را حذف یا با رنگ لباس ادغام کرد. غافل از این که احیاناً؛ ندانسته چرخه تاثیرگذار و مهمی را نادیده گذاشته ایم.


همین که می گویم معماری هنر است و نه فن، شاید موضوعی در همین حد باشد و به نظر عده ای هم اصلاً مسئله قابل اعتنایی نباشد. ممکن است عده ای بگویند حالا معماری هنر باشد یا نباشد چه فرقی در اصل ماجرا دارد؟ این که معماری در دانشکده فنی تدریس شود و یا در دانشکده هنر، موضوع آنقدر مهمی نیست که در یک جمع تخصصی دوباره درباره آن بحث کنیم.


اما به نظرم آنچه از قضا بیش از هر مهمی قابل تاکید و بحث می نماید همین امور ساده است. گویا متخصصین ما اغلب در امور مهم به قدر کافی تبحر و تخصص دارند. چشم اسفندیار معماری امروز ما و اشکالات وضعیت موجود بیش از هر چیزی متاثر از همین عوامل ساده ای است که قربانی سادگی خودشان شده اند. قربانی عادت به معنای تکراری، اما اشتباه کلمات شده اند.


“کلمه” قدیمی ترین و مهمترین محمل تجارب بشری است. بی اعتنایی به کلمه و یا تخفیف معانی عمیق یک کلمه به واسطه تعریفی محدود و یا ترجمه ای نارسا، اگر منجر به عادت معنایی شود، می تواند در حوزه تئوریک و عملیاتی منجر به پیامدهایی باشد که نمونه های بسیاری از آن در معماری دیده می شود.
1ـ اگر معماری هنر باشد، که هست، “سنت” همچنان که در هنر بی معناست، در معماری هم محل بروز نخواهد بود.


آنچه از معنای “سنت” برداشت می شود، قواعدی است که بر اثر تکرار به قوانین لازم الاجرا تبدیل شده و تعدی از آن توسط بخش گرفتار اینرسی و مانایی جامعه توصیه نمی شود. در حالی که هنر در پی گریز از کهنگی های تکرار، نوآوری و یا حداقل در بازبینی قواعد موجود عمل می کند. آنچه گاهی به اسم “هنرهای سنتی” شناخته می شود، وقتی تکرار شیوه های گذشته و مبتنی بر روش های استاد ـ شاگردی باشد، مربوط به فعالیت های تکنیکی است که حداکثر در گروه صنایع دستی طبقه بندی شده و تولیدکنندگان آن تکنسین هایی هستند که طبقه بندی آن ها برحسب مهارت های فنی و دستی سنجیده می شود.


در بحث هنر معماری نباید به عنوان نمونه معماری مسجد شیخ لطف الله را (که سنت شکنی کرده و قواعد مرسوم در طراحی مسجد مثل ساخت مناره، صحن و… نادیده می گیرد) معماری سنتی خواند. نباید کاخ اردشیر را (که چنان ابداعات مهم فضایی و فنی مثل ایوان و گوشه سازی و… دارد) معماری سنتی نامید.


تقلیل مسیر مترقی و به روز معماری ایرانی به محدودیت عنوان “معماری سنتی” یکی از همان بدیهیات ساده ای است که موجب انحراف قسمت های مهمی از تفکرات لازم برای دست یابی به معماری معاصر می شود. به عبارت دیگر تقلیل “ایده های معماری معاصر در طی ادوار تاریخی” به “برداشت های ساده شکلی و فرمی” است.
2ـ اگر بگوئیم “دوشنبه” روز بعد یکشنبه است، مفهوم دوشنبه را به شایستگی و کامل و ممتنع ادا نکرده ایم. مگر اینکه قید دیگری به آن اضافه کنیم؛ دوشنبه فردای یکشنبه و روز قبل از سه شنبه است. امروز فردای دیروز و روز قبل فرداست. این مثال روزنه ای است که به اعتبار همان عبارت A=B ما را به معنای معاصر وارد خواهد کرد. معاصر حدفاصل گذشته و آینده است. تعریف ساده ای که گاه از فرط سادگی، چنان که باید به عمق آن توجه نشده است. با این تعریف ساده می شود به توصیفاتی مثل؛ “صد ساله اخیر” و یا “آنچه در حال حاضر واقع است” و… با کمی تردید نگاه کرد.


معماری همچنان که برای حفظ تداوم (که لازمه هویت معماری است) به گذشته بستگی دارد، وابسته به آینده است. معمار باید بداند از کجا آمده و به کجا متصل خواهد شد. باید بداند نسبت به گذشته و آینده چه موقعیتی دارد. این توجه به آینده البته به پیش بینی های ساده کاربردی و طرح های توسعه و… محدود نمی شود. چگونگی کافی نیست. معمار نیاز به آگاهی از چیستی دارد.


اگرچه “عصر” و به تبع آن “معاصر” مفاهیمی جهانی است اما الزاماً زمان و زمانه در همه ی جغرافیای فرهنگی منطبق با یک تقویم رسمی واحد و مشترک پیش نمی رود. امور علمی، فرهنگی و هنری در همه ی جهان هم عصر نیستند. [درحالی که بخشی از دنیا در عصر فضا و همه متعلقات علمی و اجتماعی آن به سر می برد، هنوز جوامع بدوی عصر شکار هم در قسمت هایی از دنیا زندگی می کنند. [مثلاً آیا کارخانجات خودروسازی داخلی ـ تنها به اعتبار دوره تاریخی مشترک ـ در فناوری، طراحی و حضور بین المللی و… با کارخانجات تویوتا ـ در مقیاس جهانی ـ هم عصر هستند؟] حتی محدوده شروع و پایان آنچه در تعریف “معاصر” نامیده می شود، همیشه و همه جا، محدوده ای مساوی و مشترک ندارد. [زمان لازم برای تغییر نسل هر پدیده ای به مراتب کوتاه تر از گذشته شده و در بخش های مختلف جهان، بسته به میزان زایش و پویایی نیز متفاوت است.] مثلاً دیگر اطلاق عنوان معاصر به تاریخ صدساله اخیر اعتباری ندارد. بنابراین “معاصر” تنها یک بردار زمانی (آن هم یک بردار خطی زمان) نیست.
3ـ هنر غالباً از دو وجه اساسی سنجیده می شود. یکی مضمون و محتوا و دیگری فرم. فرمالیست ها صورت و قالب هنری را اصل و مضمون و محتوا را فرع می دانند. از آنجا که به نظر می رسد در هنر معماری مضمون و محتوا از اهمیت کمتری (در قیاس با تئاتر، نقاشی، ادبیات و…) برخوردار است، برخورد فرمالیستی در معماری دامنه وسیعتری دارد. اما به نظر می رسد این نگاه فرمالیستی ترجمه محدودی از این معنا را وارد معماری ایران کرده است. اغلب شیوه ها و سبک های هنری بر پایه ایده های فکری به وجود آمده اند و هرجا که حتی فرم اصالت داشته، معنای وسیعتری از فرم مد نظر بوده است. به طوری که بیشتر شایسته تعبیری همچون “ساختار” است. آن هم ساختار توام درونی و بیرونی. به عنوان نمونه مثلاً می توان در شیوه رئالیسم، علاوه بر اوضاع اجتماعی، نشانه هایی از نظریات علمی و تجربی داروین در مقابل آرمان¬گرایی احساسای را پیدا کرد و یا آنچنان که سورئالیسم های معروف را باید متاثر از نظریه پردازان روانشناسی نوین و خصوصاً فروید دانست. حتی امپرسیونیسم ها هم مانیفیست های پیچیده ی شکلی و اجتماعی دارند.


تقلید ساده ای از خطوط رنگی جکسون پولاک و یا ترکیب رنگ های رودکو ـ بدون درکی از پشتوانه های فکری و شرایط اجتماعی منجر به هنر کنشی و انتزاعی ـ مضحکه ای است که تنها می تواند توهمی از هنر ایجاد کند. ساده انگاری در فهم کلمات را در همین ترجمه رئالیسم با نامعادل آن یعنی “واقع گرایی” می توان نشان داد. [که اتفاقا” مورد نقد چند نفر از حاضرین بود و تصور می کردند رئالیسم سابقه طولانی تری در هنر ایران دارد. چرا که به استناد همین ترجمه “واقع گرایی” نقاشی هایی که کاملاً شبیه به اصل موضوع اجرا شده باشند را رئالیسم می دانستند. در حالی که رئالیسم بیش از آن که در شکل ظاهری و تکنیک اجرایی حائز اهمیت باشد، با معنایی محتوایی در تعریفی متفاوت در شرایط اجتماعی دوره ای خاص مطرح می شود. بی انصافی است که مثلاً میراث شعر نو را به شکستن تساوی عروض محدود کنیم در حالی که شعر نو فرصت بدیعی بود برای ورود موضوعات اجتماعی معاصر در شعر فارسی که پیشتر با این انسجام و وسعت سابقه نداشت.]


با این اوصاف؛ معماری ایران هم (همچون سایر هنرهای تجسمی و تصویری) بیش از آن که به چرایی ها و پایه های فکری جنبش های معماری جهان و یا حتی تاریخ معماری ایرانی معطوف باشد، به ظاهر این شیوه ها و دوره ها بسنده کرده است. معماری ایرانی هرجا که خواسته خود را منسوب به سبکی جهانی و زبانی ایرانی نشان دهد، در حد بازآفرینی معیارهای ظاهری فرم و عاریه گرفتن اشکال و عناصر و جزئیات عمل کرده است. با این معنی؛ معماری ایران، به خصوص در دوره های اخیر اعم از مدرن و پست مدرن با تفکر و الزامات ارائه فرم در معنای ساختاری و ایده و کانسپت های فکری و مانیفیست معماری، به گونه ای فقیرانه، غریبه است. “معماری مولف” را نباید مساوی “معماری امضاء دار” تعبیر کرد. استفاده از عناصر تکرار شوند به عنوان امضاء معمار، نه دشوار است و نه به تنهایی ارزشمند و هویت آفرین.


ساده ترین نشانه این ادعا در انفکاک بین داده ها و داشته های فکری با آنچه به انجام می رسد، انضمام حجم قابل توجهی از مطالعات خام اولیه در مقدمه طرح های معماری، به سبک پایان نامه های دانشجویی است که کمتر ظهور و بروز متفکرانه داشته و به ندرت به هیئتی معنادار، وارد ایده های نهایی می شود. در این نوع معماری ها، تقریباً کانسپت و ایده اکثر پروژه ها در حد ایده های شکلی و حداکثر تلاش برای دست یابی به تنوع ظاهری، باقی می مانند و کمتر به تفکری خلاقانه و بنیادی برمی خوریم که ـ در مسیری طبیعی ـ نهایتاً تجسم کالبدی پیدا کنند.


“محتوای فرمی” آنجا که ریشه در ایده های فکری دارد، می تواند معنای فرم را تا درجه ای از معنای فراگیر ساختار ارتقاء دهد. اصطلاح “پلان” می تواند بیش از معنای مرسوم در نقشه کشی باشد و به سمت تدوین فیلمنامه فرهنگی معماری پیش برود. این روزها حتی در آشپزی هم می شود سراغی از کانسپت و محتوا گرفت که محدود به شکل ظاهری نیست. در سینما اصطلاح “تیپ سازی” در مقایسه با “شخصیت پردازی” به کار می رود که می تواند در توصیف معماری هم به کار برود. معماری های با کارکتر آثار ماندگاری مثل برج قابوس، قلعه دختر، مدرسه خرگرد، گنبد سلطانیه و… در ازای معماری ساده انگارانه ای که هویت را در تکرار عناصر ظاهری می بیند و از تیپ سازی فراتر نمی رود.


شاید بتوان ادعا کرد که روند معماری ایرانی در دهه های اخیر ـ با عبارت هنرهای تجسمی ـ بیشتر تطورات مکتبی است تا تحولات سبکی منطبق با هنر معماری روزآمد دنیا. (جنبش های هنری متکی به ارکان فکری و پایگاه های اجتماعی هستند در حالی که مکتب ها حاصل همگونی های محفلی و یا تداوم شباهت های حاصل از رابطه های استاد و شاگردی است. چه این رابطه از جنس سرسپردگی باشد و چه از جنس وادادگی های فکری و هنری.)


سعید فلاح فر

[ad_2]

لینک منبع

آیا می خواهید روابط عمومی، ارتباطات و بازاریابی خود را به سطح بالایی برسانید؟

[ad_1]

اگر نمی دانید در حال حرکت به کدام سو هستید, ممکن است هرگز به هدف خود نرسید درحالی که تقریباً برنامه ریزی برای اسفند در ماه فروردین غیرممکن می باشد, داشتن یک هدف مشخص تا پایان سال بسیار مهم است شما باید اهدافی گسترده و مبتنی بر برنامه های بازاریابی و استراتژی های لازم را برای پیاده سازی در هرماه از طریق وقایع خاص, پست های وبلاگ و کمپین مشخص کنید


اگر نمی دانید در حال حرکت به کدام سو هستید، شما ممکن است هرگز به هدف خود نرسید. درحالی که تقریباً برنامه ریزی برای اسفند در ماه فروردین غیرممکن می باشد، داشتن یک هدف مشخص تا پایان سال بسیار مهم است. شما باید اهدافی گسترده و مبتنی بر برنامه های بازاریابی و استراتژی های لازم را برای پیاده سازی در هرماه از طریق وقایع خاص، پست های وبلاگ و کمپین مشخص کنید.
وب سایت پاسخگو با وبلاگ (ریسپانسیو)


شما می خواهید مشتریان بدون توجه به اندازهٔ صفحه نمایش آن ها، تجربهٔ خوبی از وب سایت شرکت داشته باشند. وب سایت با قابلیت ریسپانسیو اجازه می دهد تا تغییر در اندازه و وضوح با هراندازه ی صفحه نمایش لپ تاپ، آی فون، دستگاه های اندرید و کیندل مطابقت داشته باشد و دسترسی بیشتر و آسان تر به وب سایت در هر نقطه را فراهم می سازد. داشتن یک وبلاگ به عنوان بخشی از وب سایت به ارزش آن می افزاید. وبلاگ یک مکانی برای ارائه اطلاعات مفید و یا راهنمایی هایی است که ترافیک در وب سایت شما ایجاد خواهد کرد و شما را به عنوان یک منبع برجسته از اطلاعات نشان می دهد.
اینستاگرام


اینستاگرام یک رسانه اجتماعی است. هر کسب وکار، خواه کوچک یا بزرگ از اینستاگرام به عنوان مکانی برای نمایش داستان های منحصربه فرد خود از طریق تصاویر به مخاطبان گسترده استفاده می کند. نمونه هایی از داستان های موفق را می توان در وب سایت های کسب وکار مشاهده کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک https://business.instagram.com کلیک کنید.
توییتر


مانند اینستاگرم، توییتر روشی را برای ارتباط با یک جامعه بزرگ و متنوع فراهم می کند. گروه ها، صفحات و افراد مربوط به کسب وکار و هدف خود را دنبال کنید. این شامل مشتریان و رقبای کسب وکار شما می شود که از عملکردشان خرسند هستید و نیز خط مشی و ارتباطات شخصی خود را در دنیای کسب وکار نشان می دهد. آنچه توییتر را از اینستاگرام متمایز می سازد این است که شما می توانید با اضافه کردن یک لینک به تویتر، بازدیدکنندگان را به بازدید از سایت شرکت تشویق نمایید.
پروفایل شخصی و صفحه شرکت در لینکدین


صفحه شرکت در لینکدین مکانی را برای پخش پیام فراهم می کند، درحالی که صفحه شخصی شما اجازه می دهد تا روابط خود را با افرادی که می شناسید و با آن ها کار می کنید گسترش دهید.
بیانیه


ایجاد یک بیانیه برای کسب وکار خود، به طور چشمگیری باعث کوتاه شدن زمان بین رخ دادن رویدادها و اطلاع رسانی آن به افراد می شود. با یک بیانیه یکنواخت، خبرنگاران می دانند از آن ها چه انتظاری دارید و زمانی که شما مطالب را ارسال می کنید، به آن ها اجازه می دهید به جذب اطلاعات به نحو احسن و به درستی پرداخته و به شما اطمینان می دهند که همان اطلاعات را در هر نسخه ارائه دهند.
فهرست رسانه ها و گزارشگران مورد هدف


برای پیدا کردن مشتریان خود در کجا تلاش می کنید و از طریق چه رسانه هایی آن ها را به راحتی پیدا خواهید کرد؟ پاسخ به این سؤالات با تحقیقات مشخص می گردد. به مشتریان وفادار خود نگاه کنید تا ببینید که در حال خواندن چه هستند و در چه جایی به سر می برند. کدام روزنامه ها و مجلات بیشترین شباهت را به نوع مشتری دارند که شما می خواهید به خود جلب کنید. هنگامی که شما خبرنگاران و رسانه هایی دارید که از طریق آن ها داستان خود را به گوش مخاطبان علاقه مند به شنیدن آن می رسانید، می توانید این ابزار را در چک لیست خود علامت بزنید.
پرتره حرفه ای


این ابزار یکی از ساده ترین ابزارها برای اضافه کردن مطالب به صفحهٌ خود با بیشترین تأثیر می باشد. یک پرتره حرفه ای به نظر آماده، خوب و حرفه ای می رسد! این اجازه می دهد تا مشتریان بدانند که شما در مورد چه کاری فعالیت دارید. با اینترنت، به احتمال زیاد برای اولین بار نظر مشتریان شما برآورده نخواهد شد، اما از طریق وب سایت می توانید آن ها را جذب کنید. اگر شما در حال حاضر یک پرتره حرفه ای ندارید، نیاز است که داشته باشید و اگر شما این کار را انجام دهید، آیا همه چیز را در مورد خود صادقانه بیان می کنید؟ آیا این پرتره به درک بهتر دیگران از نام تجاری حرفه شما کمک خواهد کرد؟ اگرنه، یک حرفه ای را استخدام کنید که می تواند عکس را همانند واقعیت نشان دهد.
بازاریابی ایمیل با میل چیمپ


میل چیمپ یک نرم افزار بازاریابی ایمیل است که از طریق آن شما می توانید قالب ایمیل را طراحی، ذخیره و به تمام مشتریان خود ارسال کنید درحالی که همچنین می توانید موفقیت هر ایمیل را از طریق صفحه تجزیه وتحلیل آن اندازه گیری کنید. با دیدن این که کدام ایمیل ها بیشتر بازشده و کدام ایمیل ها بیشتر افراد را به بازدید از وب سایت هدایت کرده اند، شما می توانید ایمیل های بعدی را به تناسب خواسته مشتریان خود طراحی کنید.
گوگل آنالیتیک


شعار گوگل آنالیتیک “تبدیل بینش داده ها به عمل است.” آنالیتیک به دنبال جنبش در وب سایت شما با دادن اطلاعات دقیق در مورد آن فعالیت درسایت می باشد: چه مدت هر شخص در سایت شما به طور متوسط باقی می ماند، آیا آن ها قبلاً از وب سایت و موتور جستجو و یا سایت هایی که به وب سایت شما منتهی می شوند در زمان واقعی بازدید کرده اند!
آپارات


آپارات به عنوان بزرگ ترین و پرطرفدار ترین سایت اشتراک ویدیو در ایران ، این امکان را برای شرکت ها، سازمان ها و شخصیت ها فراهم آورده است تا در آپارات، کانال های رسمی و تایید شده ایجاد نمایند.


مزیت ایجاد یک کانال رسمی و تائید شده، جذب مخاطبین جدید و ایجاد یک ارتباط تعاملی با آنها و جلوگیری از ایجاد صفحات غیرواقعی منتسب به شما و انتشار مطالب غیرموثق می باشد.
تلگرام


کانال تلگرام یکی از جدیدترین های شبکه های اجتماعی موبایلی و با قابلیت های ویزه ای همچون چند مدیره بودن، عدم نمایش اطلاعات کاربران، ارسال پست های چندرسانه ای به همراه متن و پیوند را دارا می باشد که می تواند بعنوان ابزاری قوی در اختیار روابط عمومی ها قرار بگیرد!
نرم افزار ویرایشگر فیلم


یک گوشی هوشمند برای فیلم و عکس گرفتن به منظور حمایت از ارتباطات خود به طور آنلاین و در رسانه های اجتماعی ضروری است.
آیا همه این ابزارها مفید هستند؟


اینکه از هر ابزار چه استفاده ای کنید و بخواهید در فاصله زمانی خاص چه مسیری را طی کنید می تواند برنامه ای برای ارتقای سطح روابط عمومی ، ارتباطات و بازاریابی شما باشد و حتما از برنامه مدون زمانی برای توسعه آنها استفاده کنید. نباید فراموش کنیم که هیچ کدام از این ابزارها به تنهایی و یا بدون توجه به نیازهای مخاطب موفق نمی شود، برای رسیدن به هدف خود از تمام این ابزارها استفاده کنید.


*********


احمد عامری (nurse) ، مرد، تاریخ تولد : ۱۷ شهریور ۱۳۵۱، محل تولد : ایران، خوزستان، اهواز،مجرد، وضعیت تحصیل : کارشناسی، دین و مذهب : اسلام – شیعه، محل سکونت : ایران، خوزستان، اهواز


*********

[ad_2]

لینک منبع

فرصت های تهدیدآمیز در عکاسی

[ad_1]

به نظر می رسد ما استعداد عجیبی برای تبدیل فرصت ها به تهدیدها داریم چرا که به خوبی در سال های گذشته توانسته ایم بخش مهمی از فرصت هایی که فناوری ها و رسانه های تصویری جدید و در اختیارمان گذاشته اند را تبدیل به تهدیدهایی ویرانگر کنیم


علوم و صنایع، در همه ابعاد فیزیک و شیمی و الکترونیک و… تلاش می کنند با ابداع و ساخت تجهیزات جدید و فناوری های پیشرفته، تا حد ممکن کاربران لوازم عکاسی را از دغدغه های فنی آسوده و بی نیاز کنند. تا جایی که این روزها تقریباً تولید عکسی با وضوح کافی از عهده هر کاربری ـ بدون تجارب مرتبط ـ برمی آید. دوربین های دیجیتال و تلفن همراه، به ساده ترین شکل و با استفاده از تنظیمات هوشمند اتوماتیک، تصویری کاملاً شفاف ارائه می دهند. دیگر نیازی به مراحل آموزشی طولانی مدت برای درک و تجربه و تسلط در؛ فوکوس، نورسنجی، انتخاب نگاتیو مناسب، فیلتر و… و حتی تجسم تصویر نهایی و صبوری تا مراحل ظهور و چاپ عکس، احساس نمی شود. تردیدی نیست که این دستاوردها کمک بزرگی به توسعه عکاسی کرده است. خصوصاً با حضور و فعالیت های شبکه های مجازی که فرصت نمایش و اشتراک عکس ها را بدون هیچ هزینه و محدودیتی برای همه فراهم کرده اند. پروسه فشردن دکمه دوربین عکاسی تا دیده شدن عکس برای مخاطب انبوه، کمتر از چند ثانیه زمان می برد. در حالی که تا همین چند سال پیش ساده ترین شیوه نمایش عمومی عکس ها در فضای نگارخانه ها حداقل به چند ماه برنامه ریزی و مشاوره و تدارکات و صرف هزینه های گزاف (چاپ و قاب و…) نیاز داشت.


به نظر می رسد ما استعداد عجیبی برای تبدیل فرصت ها به تهدیدها داریم. چرا که به خوبی در سال های گذشته توانسته ایم بخش مهمی از فرصت هایی که فناوری ها و رسانه های تصویری جدید و… در اختیارمان گذاشته اند را تبدیل به تهدیدهایی ویرانگر کنیم.


روزگاری مشهور بود که همه ایرانی ها شاعرند مگر آن که خلافش ثابت شود. حالا شاید باید گفت؛ “همه ایرانی ها عکاسند حتی اگر خلافش ثابت شود.” هستند در میان این جماعت که پا را از این عنوان ساده هم فراتر گذاشته اند و با خرید اولین دوربین دیجیتال، خودشان را با عناوین پرطمطراقی از ژانرهای عکاسی معرفی می کنند. پروفایل این گروه ـ با عکس های شخصی که اصرار دارند حتماً برند دوربینشان روی بند دوشی دوربین دیده شود ـ آنقدر فراگیر است که نیازی به ارائه نمونه و سند خاصی ندارد. (مگر می شود با خرید یک جلد فرهنگ جامع لغات، شاعر شد؟! فاصله هست میان ساز خریدن و مجلس گردانی و نوازندگی و آهنگسازی.) گاهی این “وهم” چندان پیش روی می کند که آثارشان را روی دیوار نگارخانه ها هم آویزان می کنند. حالا غیر از این توهم، نگارخانه ها و مخاطب ها و رسانه ها و مراکز آموزشی چقدر مقصرند، بحث دیگری است.


پیشتر، آنچه در طی مسیر آموزش های اولیه عکاسی لازم بود، فرصتی فراهم می کرد تا هنرجویان عکاسی در موازات برنامه های آموزش فنی، با فضای عکاسی و باید ـ نبایدهای آن آشنا شوند و در محضر استاد و مربی، اصول ساده اخلاقی و حرفه ای عکاسی را هم بیاموزند. برای بخش بزرگی از خریداران دوربین های پیشرفته امروزی، این فرصت و مرحله مهم کاملاً حذف شده و حتی آن را غیرضروری می دانند. حالا تسلط به عکاسی جایش را داده است به اقبال و سعی و خطا. بالاخره با احتساب احتمالات هم از میان چند هزار فریم عکس الله بختکی با تنظیمات اتوماتیک، شاید یکی دو تا عکس قابل قبول بیرون بیاید. از طرفی؛ کوتاه شدن فاصله بین عکاسی و ارائه اثر نیز ـ به جای امکان صرفه جویی در وقت و انرژی و تعمق بیشترـ اغلب باعث شده اهمیت فرصت های تأمل و تفکر در مورد قابلیت های نمایشی اثر نادیده گرفته شود. تعدد نگارخانه هایی که تنها در ازای دریافت ورودیه و به قصد کسب درآمد فعالیت می کنند، سهولت چاپ عکس با ابعاد بزرگ نمایشگاهی و هزینه های حذف شده در این پروسه هم بهانه ای است برای نمایش بی محابا و عجولانه عکس ها. نمایشگاه هایی که کوچکترین تناسبی با حجم تبلیغات و عناوین فریبنده اشان ندارند. نمایشگاه هایی که بیشتر مهمانی گل و شیرینی و شو لباس و دیدارهای دوستانه و رابطه های تازه اند.


موضوع وقتی برای منتقدین هنری و علاقه مندان به علوم اجتماعی و جامعه شناسی و اخلاق و… جذاب تر می شود که بدانیم چه تعداد از این عکاسان نوظهور ـ بی نام و نامدار ـ همان حداقل رگه های ظاهری خلاقیت را هم از گشت و گذار در بین آثار ایرانی و غیرایرانی در فضاهای مجازی الهام گرفته اند یا بهتر است بگوئیم عاریه گرفته اند که تهش می رسد به همان اسمش را نبرهای “نوعی سرقت هنری”، بی این که ترسی از رسوایی داشته باشند. حالا اگر از رهگذر دیگری، شهرتی و اعتباری هم داشته باشند یا در میان مسابقات کثیر عکاسی جایزه ای هم به حق و ناحق، از اصرار و پشتکار متوهمانه گرفته باشند، که آتش تندتر می شود.


البته هر کس اجازه دارد که هر اثری از خود را ـ با هر کیفیتی ـ در معرض قضاوت دیگران قرار دهد اما این به این معنی نیست که هر کسی در بازار، جنس قلب به عابران بفروشد و خود را مبرای از عیار نقد بداند. اختیار اجتماعی به معنی اشغال کسوت دیگران و فریب مخاطب ناآشنا و در نتیجه هدر دادن انرژی کسانی که با همت و غیرت برای ارتقاء سطح سواد بصری و فکری مردم و مخاطب می کوشند نیست. این اجازه به معنی دست در کیسه دیگران کردن نیست.


وجه مشترک این گروه ها ـ بعد از عجله در طی کردن مدارج شهرت و ثروت ـ پرهیزکاری مصرانه در مطالعه است. منظور از مطالعه، خواندن آخرین کاتالوگ های کارخانه های تولیدی لوازم عکاسی و اطلاع از فهرست قیمت های جدید نیست. عکس نگاری های فضایی و نامربوط یا حفظ کردن اصطلاحات فرنگی عکاسی و درست ادا کردن نام های عجیب و غریب عکاسان اروپایی و آمریکایی نیست. منظور قدرت تحلیل و درک عمیق از مفاهیمی است که “هنر عکاسی” قصد تبیین یا ثبت آن را دارد. “کلمات” ابزار کلامند. سخنوری غیر از کلام، نیاز به انگیزه و دانش و دانائی دارد. فنون عکاسی بدون این که عکاس حرفی برای گفتن و دغدغه ای برای نمایش داشته باشد، بیش از تفریح بی سرانجام کودکانه نیست. عکاسی که گیرنده های فرهنگی کافی و حساس برای انگیختگی درونی نداشته باشد، چگونه می تواند اثری درخور هنر خلق کند؟! چطور عکاسی که شاهنامه فردوسی را نخوانده می تواند پروژه ای با موضوع فرهنگ ایرانی را به سرانجام برساند؟! چطور می شود بی این که با رمان های درخشان آشنایی داشت، مجموعه های روایی و عکاسانه طراحی کرد؟! چطور می شود بدون مطالعات جامعه شناختی کافی، دوربین به دست در شهر به دنبال عکس های خیابانی و قوم نگاری رفت؟! کسی که تاریخ معماری نمی داند، تسلطی به مفاهیم معماری و نقد شهرسازی ندارد، چطور می تواند با قاب عکس از مشخصات ظاهری شهرش بگوید؟! چطور یک عکاس می تواند خودش را بی نیاز از شناخت هنرهای دیگر؛ ادبیات، نمایش، نقاشی، موسیقی و… بداند؟! چطور یک عکاس می تواند برای مردمی کار کند که آن ها را به درستی و بی واسطه نمی شناسد؟!


عکاسان نسل حاضر به شدت نیازمند این مهم هستند که؛ در کتابفروشی ها، به جای قفسه های اختصاصی عکاسی، سراغ بقیه قفسه ها و کتاب ها و… هم بروند. لازم است عمیقاً یاد بگیرند که؛ به دانش و آگاهی و تنوع نگاه خود بیش از تنوع و قیمت و برند لوازمشان و بیش از قوت جنجال های ساختگی و زودگذر افتخار کنند.


*********


سعید فلاح فر (saeidfall) ، مرد، تاریخ تولد : ۱۹ آذر ۱۳۵۰، محل تولد : ایران، تهران، تهران،مجرد، وضعیت تحصیل : دکترای حرفه ای، دین و مذهب : اسلام – شیعه، محل سکونت : ایران، تهران، تهران


*********

[ad_2]

لینک منبع